aboutFooter

پس از سال ها تجربه در انجام امور تعمیرات در زمینه پرینتر های لیزری و جوهر افشان و دستگاه های تکثیر و کپی برآن شدیم که با گرد هم آمدن چند تعمیرکار متخصص که هرکدام در زمینه ای متخصص و سرشناس هستیم و به تنهایی با فروشگاه ها و شرکت ها و نهاد های مختلف کار می کردیم. حالا در اینجا همه با هم به صورت یک شرکت و تحت مدیریت واحد خدمات خود را ارائه می دهیم.