تصویر قطعات اصلی تشکیل دهنده کارتریج های لیزری

شارژ کارتریج لیزری را به متخصص آن بسپارید .

شارژ دستی و غیر اصولی باعث آسیب به دستگاه و کارتریج شما خواهد شد.

عکس زیر جهت آشنایی با قطعات اصلی تشکیل دهنده کارتریج لیزری ( مشکی – رنگی)  می باشد.


واحد شارژ ایرانشهرشاپ

ثبت نظر شما


آرش

مرسي ي ي ي ي ي