بارکد خوان

گروه

گروه

بارکد خوان

بارکد خوان

بارکد خوان دستگاه الکترونیکی می باشد که از طریق تابش پرتو نور به بارکد کالاها ، اطلاعات ذخیره شده را اسکن می کند.

یک بارکد اسکنر مانند اسکنر از منبع نور ، حسگر نوری ، لنز ، بدنه و بردهای داخلی بارکد تشکیل شده است.

بارکد خوان به دو نوع بارکد خوان نوری و بارکد خوان لیزری از لحاظ تکنولوژی و مکانیزم تقسیم می شود.

بارکد خوان نوری و لیزری هم به چند نوع بارکدخوان تک بعدی یا خطی ، بارکد خوان دو بعدی ( QR) ، بارکد خوان ایمیجر ( CCDD ) و بارکد خوان چند بعدی تقسیم می گردد.