ماژول

گروه

گروه

ماژول

ماژول

ماژول ها فراهم آورنده بخشی از قابلیت ها هستند که میتوانند با نصب آن ماژول در پرتال ، به صفحه های وب سایت خود اضافه کنید.

محتوا و طرح کلی صفحات به وسیله ماژول ها و چیدمان آن ها در صفحه را تامین می کند.

هر ماژول تنضیمات عمومی دارند که این نوع تنظیمات در تمام ماژول ها وجود دارند و مربوط به نحوه نمایش و دسترسی ماژول ها می باشد و امکان دارد تنظیماتی هم خاص همان ماژول باشد که مرتبط به نحوه کارکرد ماژول می باشد.

ماژول ها قابلیت جا به جایی و انتقال یا کپی از صفحه ای به صفحه دیگر را دارد. 

محبوب ترین کالاهای ماژول

پرفروش ترین کالاهای ماژول

جدید ترین کالاهای ماژول

ویژه های ماژول

ویژه
ویژه
ویژه
ویژه
ویژه