درام فکس

گروه

گروه

درام فکس

درام فکس

یونیت درام (Unit Drum) بخشی از دستگاه فکس می باشد که طی استفاده بلند مدت نیاز به سرویس ، تعمیرو تعویض خواهد داشت.

یونیت درام های دستگاه های فکس با قیمت مناسب و کیفیت قابل قبول در ایرانشهرشاب ارائه داده می شود.

محبوب ترین کالاهای درام فکس

پرفروش ترین کالاهای درام فکس

جدید ترین کالاهای درام فکس

ویژه های درام فکس