اسپیکر

گروه

گروه

اسپیکر

اسپیکر

اسپیکرهای  تبلت و گوشی کیفیت مطلوبی ندارند و برای بهترین روش از لذت بردن کیفیت صدا میتوان از اسپیکر بلوتوث استفاده کرد.

انواع مختلف اسپیکرهای بلوتوث در بازارهای الکترونیکی موجود می باشد . بعضی از این نوع اسپیکرها گران و با کیفیت هستند و بعضی از آن ها معمولی و ارزان هستند.

کار اصلی اسپیکرها پخش صدا می باشد ولی بعضی از آن ها دارای امکانات کاربردی جالب و مفید می باشند.