کابل

گروه

گروه

کابل

کابل

کابل ها جهت اتصال بین دستگاه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند و انواع مختلفی دارند.

انواع کابل ( پرینتر ، USB  ، HDMI ، شبکه و غیره...) را می توانید در گروه کابل سایت ایرانشهرشاپ تهیه کنید.

ویژه های کابل