دولوپر

گروه

گروه

دولوپر

دولوپر

دولوپر یک نوع پودر است که شامل مواد مصرفی می باشد که وظیفه آن انتقال تونر یا پودر جوهر به درام است.

دولوپرها هر چند سال یک بار کارایی خود را از دست می دهند و باید آن ها را تعویض کنید.

بعضی اوقات بعد از تعویض دولوپرها احتمال خطای روشن ماندن چراغ مربوط به آن را دارد که نسبت به مدل دستگاه باید کنتور دولوپر آن را ریست کرد.

محبوب ترین کالاهای دولوپر

پرفروش ترین کالاهای دولوپر

جدید ترین کالاهای دولوپر

ویژه های دولوپر

ویژه
ویژه
ویژه
ویژه
ویژه
ویژه
ویژه
ویژه
ویژه