تونر فتوکپی

گروه

گروه

تونر فتوکپی

تونرفتوکپی

ماده اصلی مصرفی در دستگاه های فتوکپی تونر می باشد. تونر که به صورت پودری مشکی  یا رنگی می باشد.

پودرهای تونر فتوکپی بصورت کیلویی فروخته می شود که توسط استفاده کننده از دستگاه فتوکپی درون تونر کارتریج دستگاه ریخته می شود و یا در برخی از مدل ها تونر و کارتریج باهم ارائه می گردد.

تونر فتوکپی و کارتریج تونرفتوکپی را در این گروه از محصولات سایت ایرانشهرشاپ می توانید تهیه کنید.