اسکنر مسطح

گروه

گروه

اسکنر مسطح

اسکنرهاس مسطح

اسکنر مسطح یا اسکنر تخت از ایتدایی ترین اسکنرها به شمار می آید.

اسکنرهای مسطح بیشتر جهت اسکن ،مواردی که دارای کاغذ غیر منعطف یا ضخیم می باشد استفاده می شوند.

این نوع اسکنر برای اسکن با کیفیت و عمق بالا استفاده می شود. اسکن هایی مثل عکس،شناسنامه،گذرنامه و غیره که امکان اسکن آن ها با اسکنرها (اسکنرفلت) استفاده می شود.

شرکت هایی مثل : Canon،HP،Fujitsu از جمله شرکت های مطرح در تولید اسکنرها می باشند.

 

ویژه های اسکنر مسطح