رول فکس

گروه

گروه

رول فکس

رول فکس

بخش عمده یکی از دستگاه های فکس اصطلاحا رولی هستند ، به این معنا که جهت پرینت برو روی کاغذ از یک رول کاربنی استفاده می کنند.

این رول های کاربن معمولا به رنگ مشکی بوده و تقریبا یک بار مصرف می باشد.

با هر رول فکس با توجه به طول رول از 150 تا 500 برگ A4 می توان پرینت گرفت.

ویژه های رول فکس