چهارکاره جوهرافشان

گروه

گروه

چهارکاره جوهرافشان

چهارکاره جوهرافشان

دستگاه چهار کاره جوهر افشان شامل پرینت ، اسکن، کپی و فکس میباشد .

این دستگاه همان دستگاه سه کاره جوهر افشان با قابلیت اضافه تر هستند  با اضافه شدن راه های ارتباطی و روابط مبتنی بر مدیا استفاده از فکس بسیار محدود شده است و کافی است جهت موارد ضروری به جای تهیه یک دستگاه فکس و تخصیص فضا و تحمیل هزینه نگهداری به عنوان یک وسیله مستقل امکان فکس را به یک دستگاه سه کاره جوهرافشان اضافه کرد.

قیمت تمام شده این دستگاه برتری قابل توجهی است که نمی توان به راحتی از آن صرف نظر کرد . اینکه از پرینتراین دستگاه چه استفاده ای میشود در حقیقت نقطه تصمیم گیری برای خرید است.

دانش آموزان و مصارف خانگی و دفاتر کار کوچک اگر کیفیت بالایی از چاپ را مد نظر ندارند می توانند با تهیه یک دستگاه چهار کاره جوهر افشان نیاز به 4 دستگاه را همزمان تامین کنند.

محبوب ترین کالاهای چهارکاره جوهرافشان

پرفروش ترین کالاهای چهارکاره جوهرافشان

جدید ترین کالاهای چهارکاره جوهرافشان

ویژه های چهارکاره جوهرافشان