سه کاره جوهرافشان

گروه

گروه

سه کاره جوهرافشان

سه کاره جوهرافشان

کاربری دستگاه سه کاره جوهرافشان شامل پرینت ، کپی و اسکن می باشد. پرینتر سه کاره جوهرافشان از آن دسته دستگاه های مولتی تسک هستند که هم زمان نیاز به یک چاپگر و یک اسکنر را برطرف می کنند .

اگر کیفیت چاپ در حد معمول برایتا ن کفایت می کند و از طرفی هزینه برایتان مهم است پیشنهاد میشود با هزینه ای نزدیک به قیمت یک چاپگر دو دستگاه داشته باشید که به عنوان دستگاه کپی هم قابل استفاده است صرفه جویی در فضای تخصیص یافته به دستگاه در دفتر کار کوچک شما و همینطور هزینه های نگهداری اولویتی است که این دستگاه ها را یک سرو گردن از هم خانواده های خود بالاتر قرار می دهد.