کارتریج جوهرافشان

گروه

گروه

کارتریج جوهرافشان

کارتریج جوهرافشان

نقش کارتریج جوهرافشان منبع تامین رنگ در پرینترهای جوهرافشان می باشد.پرینترهای جوهرافشان به وسیله پاشیدن قطرات ریز جوهر در یک صفحه کاغذ به طریق منافذ ریزی که در هد وجود دارد تصاویر سیاه و سفید و رنگی را تشکیل می دهد.

کارتریج های جوهرافشان به سه رنگ اصلی تقسیم می شود: آبی ، قرمز ، زرد که به همراه این سه رنگ اصلی رنگ مشکی هم وجود دارد. تعدادی از چاپگرهای جوهرافشان شش رنگ هستند که شامل قرمز روشن و آبی روشن می باشد که باغث کیفیت بهتری در چاپ رنگی می شود.

پرینترهای جوهرافشان ، کارتریج های جوهرافشان آن به سه رنگ اصلی متصل بودند و در صورت تمام شده جوهرها هر سه رنگ تعویض میشد ولی امروز کارتریج های جوهرافشان در چاپگرها از یکدیگر جدا هستند و به صورت جداگانه تعویض یا شارژ میشود.

دستور پرینت در چاپگرهای جوهرافشان توسط جوهر و بوسیله هد کارتریج روی کاغذ منتقل میگردد.

پرینترهای جوهرافشانی که بعد از مدتها از آن ها استفاده نشود باعث خشک شدن جوهر کارتریج جوهرافشان می شود اگر هر از چندگاهی از پزینتر خود استفاده کنید مانع خشک شدن سریع کارتریج جوهرافشان می شود. 

محبوب ترین کالاهای کارتریج جوهرافشان

پرفروش ترین کالاهای کارتریج جوهرافشان

جدید ترین کالاهای کارتریج جوهرافشان

جوهر میوا

15,000 تومان

ویژه های کارتریج جوهرافشان

ویژه

جوهر میوا

15,000 تومان